Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 OSLO: - Ekstremværet i hovedstaden (LXXXIII og LXXXIV)


Bærum, 04.02.10: Med tidenes tredje varmeste februar i forfjor gjennom vel 70 år på Blindern, er også årets korteste måned blitt ekstremt mye varmere siden 1990: Hele 1,4 grader! I 2050 vil februar ha blitt over fire grader varmere med samme stigning!

Den globale oppvarmingen av gamle Mor Norge markerer seg sterkt også i februar måned i hovedstaden. Mens 30-årsperioden 1961 - 1990 hadde en månedsnormal på -4,0 grader (som er den offisielle normalen som gjelder fram til ca 2022), er den tilsvarende 30-års"normalen" for årrekken 1980 - 2009 blitt beregnet av oss her på Vær og vind til -2,6 grader. Ikke mindre enn 1,4 grader varmere er februar dermed blitt i løpet av de siste 19 årene.
Fortsetter oppvarmingen i samme tempo fram til 2050, vil normalen for perioden 2021 - 2050 ligge vel fire grader høyere enn 1961 - 1990-normalen og altså ende omkring pluss 0,3 grader.

De siste 30 årene
I den seneste 30-årsperioden, altså 1980 - 2009, har februar vært kaldere enn normalt bare i:

* 1980: Middeltemp. -7,6 grader!
* 1983: Middeltemp. -4,1 grader
* 1985: Middeltemp. -9,2 grader!!!
* 1986: Middeltemp. -7,5 grader!
* 1987: Middeltemp. -4,4 grader
* 1991: Middeltemp. -4,1 grader
* 1994: Middeltemp. -7,8 grader!!!
* 1996: Middeltemp. -6,3 grader
* 2001: Middeltemp. -5,3 grader
* 2009: Middeltemp. -5,1 grader.
Det er bare ti år!

De tre mildeste februar-månedene har vært:
* 1990: Middeltemp. 3,4 grader!!!
* 1989: Middeltemp. 2,6 grader!!
* 2008: Middeltemp. 1,9 grader!!

Ekstremene
Også gjennomsnittlig månedsmaksimum har i løpet av de siste 19 årene steget nesten like mye, nemlig med 1,3 grader, til 7,4 grader og følger gjennomsnittstemperaturen (middeltemperaturen) nesten på en prikk.
Dette er de ti høyeste februar-temperaturene på Blindern siden 1937 ifølge våre rekordbøker:

¤ 13,8 grader den 27.2.1943
¤ 13,7 grader den 23.2.1998
¤ 12,8 grader den 4.2.1971
¤ 12,7 grader den 11.2.1939 og 25.2.1976
¤ 11,9 grader den 6.2. og 7.2.1989
¤ 11,4 grader den 20.2.1990
¤ 11,2 grader den 4.2.1993
¤ 10,7 grader den 8.2.1964
¤ 10,6 grader den 17.2.1949
¤ 10,5 grader den 27.2.1952 og 7.2.1965.
Det ser ikke til å være én bestemt februar-dag at det svært ofte er rekordvarmt. Men naturlig nok har de to aller høyeste maksimumstemperaturene forekommet mot slutten av måneden, idet normaltemperaturene på Blindern begynner å stige igjen fra den 9. februar.

På sitt kaldeste
Gjennomsnittlig månedsminimum i 30-årsperioden 1980 - 2009 har steget til 14,0 grader. Det er - tro det eller ei - nøyaktig 1,4 grader høyere enn gjeldende normal for 1961 - 1990.
Minus 20 grader regnes for å være ganske streng vinterkulde i hovedstaden, dvs. på Blindern. 20-tallet minus har vi i de seneste 30 årene bare sett en eller flere ganger i 1980, 1985, 1986 og 2001.
Dette er ifølge våre rekordbøker de ti laveste målingene:

¤ -24,9 grader den 9.2.1966 og 10.2.1985
¤ -24,3 grader den 6.2.1940
¤ -22,7 grader den 14.2.1969
¤ -22,4 grader den 2.2.1980
¤ -21,9 grader den 1.2.1942
¤ -21,8 grader den 20.2.1986
¤ -21,6 grader den 8.2.1953 og 27.2.1958
¤ -21,4 grader den 17.2.1970 og 16.2.1978
¤ -21,0 grader den 11.2. og 26.2.1947
¤ -20,7 grader den 5.2.1001.

Kulderekorden ved Observatoriet ved Solli er -25,2 grader fra den 13.2.1893.
Ellers ser vi på Blindern-temperaturene at det har vært omkring 20 kuldegrader helt sist i februar!

Stadig våtere
Samtidig som også februar er blitt dramatisk mye varmere i de siste 19 årene, er måneden samtidig blitt 12,8% våtere enn i normalperioden 1961 - 1990. "Normalen" for 30-årsperioden 1980 - 2009 har økt til 40,6 mm. Ekstremnedbøren har samtidig økt med hele 28,4% til 13,1 mm. I gjeldende normalperiode 1961 - 1990 var den 10,2 mm.
Dette er de ti største månedssummene på Blindern fra og med 1937 (NB: Avrundete månedssummer):

* 89 mm både i 1951 og 1988
* 87 mm i 1966
* 86 mm i 1990
* 83 mm i 1995
* 77 mm i 2008 (i forfjor)
* 69 mm i 1997
* 64 mm både i 1954 og 2006
* 63 mm i 1950
* 61 mm i 1946
* 60 mm i 1957.

De ti minste månedssummene er disse:

** 1 mm i 1986
** 2 mm i 1947 og 1959
** 5 mm i 1963
** 7 mm i 1956
** 8 mm i 1942
** 9 mm i 1965
* 10 mm i 2005
* 12 mm i 1940
* 13 mm i 1983
* 15 mm i 1952.
Nøyaktig på normalen = 36 mm er det ikke noe år at februar har truffet; derimot er det mange usedvanlig nedbørrike eller usedvanlig nedbørfattige februar-måneder i våre statistikker.

De ti største døgnsummene
Ekstremnedbøren har i løpet av de siste 19 årene økt med 28,4%, fra 10,2 mm i normalperioden 1961 - 1990 til 13,1 mm i "normal"-perioden 1980 - 2009.
Dette er de ti største døgnnedbørsummene på Blindern fra 1937 og til og med i fjor:

¤ 28,0 mm den 2.2.2008 (Rekorden fra i forfjor!)
¤ 24,5 mm den 1.2.1995
¤ 23,3 mm den 19.2.1997
¤ 22,5 mm den 28.2.1993
¤ 20,6 mm den 20.2.1946
¤ 20,2 mm den 3.2.2003
¤ 19,7 mm den 6.2.2006
¤ 19,2 mm den 8.2.1946
¤ 18,3 mm den 7.2.1961
¤ 18,2 mm den 20.2.1999.
Vi ser at de største døgnverdiene fordeler seg noenlunde jevnt ut over hele måneden, med bare datoen den 20. representert med to store verdier.
Ved Observatoriet nede ved Solli mellom 1877 og 1937 var største døgnnedbøren der = 19,4 mm fra den 1.2.1928.

Det helt ekstreme
Ovenstående inngår i ekstremverdiene for de enkelte dagene i hele februar gjennom de seneste ca 150 årene. Temperaturene, dvs. varmest og kaldest, gjelder ekstremdøgnet kl. 19.00 - 19.00.
Døgnnedbøren pr kl. 07.00 (08.00) omfatter altså tidsrommet fra gårsdagens morgen til dagens morgen, og snødybden er også avlest i forbindelse med morgenobservasjonen kl. 07.00 (tidligere 08.00).
Snørekorden på Blindern i februar er 79 centimeter fra den 8.2.1968.
Dette er ekstremene for hver dag i februar:

1. feb.: Varmest: 9,5*C, Blindern, 1981. Kaldest: -21,9*C, Blindern, 1942. Mest nedbør: 24,5 mm, Blindern, 1995.
Mest snø: 72 cm snødybde, Oslo I, 1920.

2. feb.: Varmest: 7,4*C, Blindern, 2005. Kaldest: -22,4*C, Blindern, 1980. Mest nedbør: 28,0 mm - nedbørrekorden i februar! -, 2008. Mest snø: 65 cm, Oslo I, 1920.

3. feb.: Varmest: 10,3*C, Blindern, 1993. Kaldest: -20,4*C, Blindern, 1980. Mest nedbør: 20,2 mm, Blindern, 2003. Mest snø: 64 cm, Blindern, 1967.

4. feb.: Varmest: 12,8*C, Blindern, 1971. Kaldest: -19,9*C, Oslo I, 1912. Mest nedbør: 14,2 mm, Oslo I, 1885. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1967.

5. feb.: Varmest: 11,4*C, Blindern, 1971. Kaldest: -20,7*C, Blindern, 2001. Mest nedbør: 13,3 mm, Blindern, 2002. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1967.

6. feb.: Varmest: 11,9*C, Blindern, 1989. Kaldest: -24,3*C, Blindern, 1940. Mest nedbør: 19,7 mm, Blindern, 2006. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1967.

7. feb.: Varmest: 11,9*C, Blindern, 1989. Kaldest: -18,7*C, Oslo I, 1917. Mest nedbør: 18,3 mm, Blindern, 1961. Mest snø: 71 cm, Blindern, 1968.

8. feb.: Varmest: 11,4*C, Blindern, 1939. Kaldest: -23,3*C, Blindern, 1966. Mest nedbør: 19,2 mm, Blindern, 1946. Mest snø: 79 cm - snørekorden i februar! -, Blindern, 1968.

9. feb.: Varmest: 7,5*C, Blindern, 1990. Kaldest: -24,9*C, Blindern, 1966.
Mest nedbør: 14,1 mm, Oslo I, 1879. Mest snø: 76 cm, Blindern, 1968.

10. feb.: Varmest: 6,6*C, Blindern, 1990. Kaldest: -24,9*C, Blindern, 1985. Mest nedbør: 10,6 mm, Oslo I, 1880. Mest snø: 75 cm, Blindern, 1968.

11. feb.: Varmest: 12,7*C, Blindern, 1939. Kaldest: -21,2*C, Oslo I, 1902. Mest nedbør: 18,1 mm, Blindern, 1973. Mest snø: 75 cm, Blindern, 1968.

12. feb.: Varmest: 11,0*C, Oslo I, 1908. Kaldest: -21,0*C, Blindern, 1966. Mest nedbør: 13,0 mm, Oslo I, 1883. Mest snø: 75 cm, Blindern, 1968.

13. feb.: Varmest: 6,8*C, Blindern, 1974. Kaldest: -25,2*C - kulderekorden i februar! -, Oslo I, 1893. Mest nedbør: 15,5 mm, Oslo I, 1899. Mest snø: 74 cm, Blindern, 1968.

14. feb.: Varmest: 10,1*C, Blindern, 1949. Kaldest: -22,7*C, Blindern, 1969. Mest nedbør: 12,3 mm, Blindern, 1990. Mest snø: 72 cm, Blindern, 1968.

15. feb.: Varmest: 7,6*C, Blindern, 2004. Kaldest: -21,2*C, Blindern, 1978. Mest nedbør: 14,1 mm, Blindern, 1966. Mest snø: 71 cm, Blindern, 1968.

16. feb.: Varmest: 12,4*C, Oslo I, 1934. Kaldest: -21,4*C, Blindern, 1978.
Mest nedbør: 14,1 mm, Blindern 2006. Mest snø: 70 cm, Blindern, 1968.

17. feb.: Varmest: 10,6*C, Blindern, 1949. Kaldest: -21,4*C, Blindern, 1970. Mest nedbør: 14,3 mm, Blindern, 1996. Mest snø: 70 cm, Blindern, 1968.

18. feb.: Varmest: 9,4*C, Blindern, 1965. Kaldest: -21,8*C, Blindern, 1985.Mest nedbør: 12,1 mm, Blindern, 1951. Mest snø: 69 cm, Blindern, 1968.

19. feb.: Varmest: 8,2*C, Blindern, 1965. Kaldest: -21,6*C, Oslo I, 1879. Mest nedbør: 23,3 mm, Blindern, 1997. Mest snø: 69 cm, Blindern, 1968.

20. feb.: Varmest: 11,4*C, Blindern, 1990. Kaldest: -21,8*C, Blindern, 1986. Mest nedbør: 20,6 mm, Blindern, 1946. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1968.

21. feb.: Varmest: 9,8*C, Blindern, 1973. Kaldest: -19,1*C, Oslo I, 1885. Mest nedbør: 16,0 mm, Oslo I, 1910. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1968.

22. feb.: Varmest: 15,0*C - varmerekorden i februar! -, Oslo I, 1878. Kaldest: -18,0*C, Blindern, 1986. Mest nedbør: 19,4 mm, Blindern, 2009. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1968.

23. feb.: Varmest: 11,0*C, Oslo I, 1920. Kaldest: -20,0*C, Blindern, 1958. Mest nedbør: 12,3 mm, Blindern, 1960. Mest snø: 67 cm, Blindern, 1968.

24. feb.: Varmest: 9,5*C, Blindern, 2008. Kaldest: -19,0*C, Blindern, 1947. Mest nedbør: 17,6 mm, Blindern, 1967. Mest snø: 72 cm, Blindern, 1966.

25. feb.: Varmest: 12,7*C, Blindern, 1976. Kaldest: -20,7*C, Blindern, 1947. Mest nedbør: 13,4 mm, Blindern, 1954. Mest snø: 69 cm, Blindern, 1968.

26. feb.: Varmest: 10,6*C, Blindern, 1976. Kaldest: -21,0*C, Blindern, 1947. Mest nedbør: 18,0 mm, Oslo I, 1867. Mest snø: 75 cm, Blindern, 1966.

27. feb.: Varmest: 13,8*C, Blindern, 1943. Kaldest: -21,6*C, Blindern, 1958. Mest nedbør: 16,9 mm, Oslo I, 1901. Mest snø: 74 cm, Blindern, 1966.

28. feb.: Varmest: 10,0*C, Blindern, 1945. Kaldest: -17,6*C, Blindern, 1958. Mest nedbør: 22,5 mm, Blindern, 1993. Mest snø: 74 cm snødybde, Blindern, 1966.
Copyright: Bernt Lie


Tilbake

Nyheter

NORDISK SOMMERVARME IGJEN I MØRE OG ROMSDAL: - Sunndalsøra nådde 22,9 grader lørdag

Mandal-Eigebrekk, 09.10.21: Den siste sommerrappporten
fra Vær og Vinds sommerbase kommer nå kveld, fordi sju
av Meteorologisk institutts klimastasjoner i Møre og
Romsdal hadde nordisk sommervarme i dag, lørdag. Lokal
fønvind sørget for slikt!

Les mer


REKORDVÅT START PÅ OKTOBER: - Øysteinnatten på Lifjell i Midt-Telemark har allerede fått 87,1 pst av HELE OKTOBERNORMALEN der

Mandal-Eigebrekk, 05.10.21: Store deler av Øst- og
Sørlandet har fått en meget, meget våt start på årets
oktober. Med fen offisielle nedbørdøgn "i boks" har Lifjell-
Øysteinnatten (1102 m.o.h.) fått 189,1 mm nedbør.
Oktober-normalen der er 217 mm.

Les mer


EN TIDEL FRA NORDISK SOMMERVARME MANDAG: - Åndalsnes toppet med 19,9*C allerede kl. 13.00

Mandal-Eigebrekk, 05.10.21: Både i Møre og Romsdal,
Trøndelag og i nordlige deler av Nordland var det tett på
nordisk sommervarme i går. Dermed var det omkring to
grader til at fylkesvarmerekordene i disse tre fylkene ble
slått...

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©